ЯВГАН ЗОРЧИГЧДОД ЗАМ ТАВЬЖ ӨГӨӨГҮЙ ЖОЛООЧ НАРЫГ 20 МЯНГААР ТОРГОНО

Явган зорчигчдод зам тавьж өгөөгүй жолооч нарыг  зөрчлийн тухай хуулиар 20000 мянган төгрөгөөр торгодог. Он гарснаас хойш зам тээврийн осолд бага насны гурван хүүхэд өртөж, одоогийн байдлаар шалгагдаж байна. Тээврийн хэрэгслийн жолооч та уулзвар, гарцан дээр хурдаа сааруулж, явган зорчигчдод зам тавьж өгөхийг аймгийн цагдаагийн газраас уриалж байна.

Явган зорчигчдод зам тавьж өгөөгүй жолооч нарыг  зөрчлийн тухай хуулиар 20000 мянган төгрөгөөр торгодог.

Өнгөрсөн онд Бага насны хүүхдүүд хараа хяналтгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцсны улмаас 9-11 насны хоёр хүүхдийн амь эрсэдсэн тохиолдол гарсан байна. Тиймээс бага насны хүүхдээ хараа хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх хэрэгтэй юм. Сургууль цэцэрлэг амарсантай холбтоотойгоор School Police замын гарцан дээр зогсохгүй байгаа учраас эцэг эхчүүд бага насны замын хөдөлгөөн харгалзах хүнгүй оролцуулахгүй байх үүрэгтэй.